Хоразм вилоятида 2022 йилнинг январь-март ойларида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши тўғрисидаМАЪЛУМОТ

Хоразм вилоятида 2022 йилнинг январь-март ойларида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши тўғрисидаМАЪЛУМОТ

Aholini ro‘yxatga olish ishlarini o‘tkazishda fuqarolarni o‘zini-o‘zi boshqarish idoralarining ishtiroki juda muhim

Aholini ro‘yxatga olish ishlarini o‘tkazishda fuqarolarni o‘zini-o‘zi boshqarish idoralarining ishtiroki juda muhim

Aholini ro‘yxatga olish sanasining “nozik vaqt”i haqida nimalarni bilamiz ?

Aholini ro‘yxatga olish sanasining “nozik vaqt”i haqida nimalarni bilamiz ?

Shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ishda nimalarga e’tibor qaratish kerak ?

O‘zbekiston Respublikasining “Aholini ro‘yxatga olish to‘g‘risida”gi 2020- yil 16- martda qabul qilingan Qonunining 3-moddasi me’yoriy-huquqiy hujjatning asosiy tushunchalariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda ro‘yxatga olish ishlarining subyektlaridan biri bo‘lgan respondent tushunchasi qo‘yidagicha ta’riflanadi:

Статистик маълумотлар

Статистик маълумотлар

АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ВАҚТИДА ҚАЙСИ ҲОЛАТЛАР ҲИСОБГА ОЛИНМАЙДИ?

Рўйхатга олиш 2023 йил 1-25 ноябрь кунлари ўтказилади ва рўйхатга олиш бошланишининг аниқ пайти 2023 йилнинг 1 ноябрь соат 00:00 этиб белгиланади (кейинги ўринларда- рўйхатга олиш санаси).

Ҳазорасп туманининг 2020 йил якунлари бўйича ижтимоий-иктисодий кўрсаткичлари таҳлили

2021 йилнинг 1 январь ҳолатига Ҳазорасп тумани доимий аҳоли сони 195 484 нафар кишини ташкил қилди. Шундан, 98 185 нафарини ёки 50,2 фоизини аёллар ва 97 299 нафарини ёки 49,8 фоизини эркаклар ташкил этган. Шаҳар жойларда 41711 киши, қишлоқ жойларда эса 153773 киши истиқомат қилади.

Аҳолини рўйхатга олиш бўйича тарғибот тадбирлари ўтказилди

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 11 ноябрдаги 710-сонли қарорида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари доирасида аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва ўтказиш юзасидан тарғибот ишлари режа асосида олиб борилмоқда.