Kimlar ro‘yxatga olish ishlarida ishtirok etadi ?

2023- yilda butun respublikamizda o‘tkaziladigan aholini ro‘yxatga olish ishlariga bugungi kunda qizg‘in taraddud ko‘rilmoqda. Ushbu tadbir uchun vakolatli davlat organi etib belgilangan Davlat statistika qo‘mitasi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan ma’lum chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Kimlar ro‘yxatga olish ishlarida ishtirok etadi ?

2023- yilda aholini ro‘yxatga olish ishlari uchun ro‘yxatga oluvchi xodimlarni tanlash masalasi nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

Aholini ro‘yxatga olishning birlamchi ma’lumotlarini kiritish, qayta ishlash, yakuniy ma’lumotlarni shakllantirish va e’lon qilish tartibi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020- yil 11- noyabrdagi 710-sonli qaroriga asosan, aholini ro‘yxatga olishning birlamchi ma’lumotlarini kiritish va qayta ishlash hududlarda amalga oshiriladi.

Ҳазорасп тумани паспорти

Ҳазорасп тумани паспорти (январь-март)

Хоразм вилоятида 2022 йилнинг январь-март ойларида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши тўғрисидаМАЪЛУМОТ

Хоразм вилоятида 2022 йилнинг январь-март ойларида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши тўғрисидаМАЪЛУМОТ

Aholini ro‘yxatga olish ishlarini o‘tkazishda fuqarolarni o‘zini-o‘zi boshqarish idoralarining ishtiroki juda muhim

Aholini ro‘yxatga olish ishlarini o‘tkazishda fuqarolarni o‘zini-o‘zi boshqarish idoralarining ishtiroki juda muhim

Aholini ro‘yxatga olish sanasining “nozik vaqt”i haqida nimalarni bilamiz ?

Aholini ro‘yxatga olish sanasining “nozik vaqt”i haqida nimalarni bilamiz ?

Shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ishda nimalarga e’tibor qaratish kerak ?

O‘zbekiston Respublikasining “Aholini ro‘yxatga olish to‘g‘risida”gi 2020- yil 16- martda qabul qilingan Qonunining 3-moddasi me’yoriy-huquqiy hujjatning asosiy tushunchalariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda ro‘yxatga olish ishlarining subyektlaridan biri bo‘lgan respondent tushunchasi qo‘yidagicha ta’riflanadi: