Статистик маълумотлар

Ҳазорасп тумани қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш статистик кўрсаткичларни шакллантириш тартиби (2023 йил январь-март)

Статистик маълумотлар

Ҳазорасп туманида кўрсатилган хизматлар ҳажмини шакллантириш бўйича тартиб (2023 йил январь-март)

Uy-joylar ro‘yxatini tuzuvchilarning asosiy vazifalari nimalardan iborat ?   

Aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik jarayonida belgilangan hududdagi har bir uy-joy ro‘yxatini tuzish nazarda tutilgan bo‘lib, uchastkalarga uy-joy ro‘yxatini tuzuvchilar biriktiriladi. Uy-joy ro‘yxatini tuzuvchilar faoliyatini tuman (shahar) Ro‘yxatga olish bo‘limi boshlig‘i nazorat qiladi.

Aholi bandligi masalasiga ro‘yxatga olish dasturida alohida e’tibor qaratilgan

Aholi bandligi masalasiga ro‘yxatga olish dasturida alohida e’tibor qaratilgan

Nega aholini har 10 yilda bir marotaba ro‘yxatga olish tavsiya etiladi ?

Nega aholini har 10 yilda bir marotaba ro‘yxatga olish tavsiya etiladi ?

Oʻzbekistonda aholini roʻyxatga olish necha xil usulda oʻtkazilishi belgilanganligini bilasizmi?

Oʻzbekistonda aholini roʻyxatga olish necha xil usulda oʻtkazilishi belgilanganligini bilasizmi?

Kimlar ro‘yxatga olish ishlarida ishtirok etadi ?

2023- yilda butun respublikamizda o‘tkaziladigan aholini ro‘yxatga olish ishlariga bugungi kunda qizg‘in taraddud ko‘rilmoqda. Ushbu tadbir uchun vakolatli davlat organi etib belgilangan Davlat statistika qo‘mitasi va uning hududiy boshqarmalari tomonidan ma’lum chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Kimlar ro‘yxatga olish ishlarida ishtirok etadi ?

2023- yilda aholini ro‘yxatga olish ishlari uchun ro‘yxatga oluvchi xodimlarni tanlash masalasi nihoyatda dolzarb hisoblanadi.